NameScorePriceCity
Burattino Brick Oven Pizza8.8$40.67Toronto
Maker Pizza8.9$38.42Toronto
Blondies Pizza9$26.84Toronto
Superpoint Pizza8.8$36.16Toronto
Pizzeria Libretto8.5$22.60Toronto
The Fourth Man in the Fire8.6$38.14Toronto
Fresca Pizza and Pasta6.5$15.00Toronto
Pizza Gigi8.7$21.95Toronto
One Night Only Pizza8.7$32.77Toronto
Descendant Detroit Style8.3$38.42Toronto
Pizzeria Oro Di Napoli8.6$22.60Etobicoke
FBI Pizza7.2$21.53Etobicoke